Werken als psycholoog bij PHI?

Als psycholoog bij PHI heb je de mogelijkheid om te kiezen uit drie expertisegebieden die het beste aansluiten bij je achtergrond en interesses.

Tevens werken er ook enkele fysiotherapeuten in de behandelteams.

Psycholoog Leefstijl en Vitaliteit

Het belang van een goede leefstijl kunnen we niet langer ontkennen. Een gezond voedingspatroon, voldoende beweging, een juiste slaaphygiëne zijn van onmiskenbaar belang voor ons fysiek en mentaal welzijn. Als Psycholoog L&V ga jij op zoek naar op welk leefstijlgebied er winst te behalen valt. Je biedt jouw cliënt praktische handvaten aan en ondersteunt hem of haar in het proces van leefstijlverandering.  

Psycholoog Cognitieve Gedragstherapie

Als psycholoog CGT ga jij met je cliënten op zoek naar niet-helpende gedachte- en gedragspatronen die hen mogelijk hinderen in hun (fysiek of mentaal) herstel. Daarbij kijk je ook naar patronen die juist wél helpend zijn: deze probeer je meer te stimuleren en te verduurzamen.

Psycholoog Psychosomatiek

In deze rol heb je gedurende het behandeltraject aandacht voor de wisselwerking tussen lichaam en geest. Is je cliënt wel in staat om op adequate wijze lichaamssignalen te interpreteren? Wanneer vraagt je lichaam om rust of juist voor beweging? Je gaat actief aan de slag met thema’s als fysieke activatie, bewegingsangst, ontspanning en grenzen (h)erkennen.

Fysiotherapeut(e)

De fysiotherapeut(e) ondersteunt cliënten in het vergroten van hun fysieke belastbaarheid door aandacht te hebben voor een gezonde manier van bewegen, met specifieke aandacht voor het vergroten van de mobiliteit en spierkracht bij cliënten. Hierbij wordt er vooral gekeken naar de mogelijkheden van cliënten: er is niet alleen aandacht voor het bewegen binnen de grenzen van hun fysieke belastbaarheid, maar ook voor wat cliënten vanuit zichzelf leuk vinden om te doen qua beweging.

Aan de slag?