Ben jij verpleegkundig specialist en is jouw specialisme de GGZ? Wil jij aan de slag als Regiebehandelaar binnen de SGGZ? Lees dan verder over de mogelijkheden binnen PHI en Het Rughuis.

Premium Healthcare Interventions (PHI) is een ambulante, gespecialiseerde GGZ instelling die zich focust op de behandeling van cliënten met stemmingsstoornissen, angststoornissen en somatoforme stoornissen. PHI ziet de mens graag als één geheel en vindt het dan ook logisch dat iemand in tijden van ziekte of onbalans ook als één geheel wordt gezien. In de praktijk betekent dit dat er aandacht is voor geest én lichaam.

Het Rughuis is een ambulante, gespecialiseerde GGZ instelling die zich focust op de behandeling van cliënten die lijden aan chronische rug-, bekken- en/of nekpijn. Het Rughuis biedt een bewezen effectieve, innovatieve, herstelgerichte totaalaanpak, gestoeld op het biopsychosociaal model met de focus op het behalen van een duurzaam behandelresultaat.

Om tot succesvolle en duurzame behandelresultaten te komen, wordt zowel binnen Het Rughuis als binnen PHI de zorg verleend door een vast behandelteam. Het behandelteam bestaat uit verschillende zorgprofessionals die elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren aan het behandeltraject.

Verpleegkundig Specialist GGZ / Regiebehandelaar

Wij zijn op zoek naar een Verpleegkundig Specialist GGZ die in de rol van Regiebehandelaar het zorgproces coördineert en de verantwoordelijkheid draagt voor de integraliteit van het behandelproces. Daarnaast is de Regiebehandelaar voor alle betrokkenen, zowel behandelaren als cliënt en diens naasten, het centrale aanspreekpunt gedurende het behandeltraject.

Naast de regierol en de inhoudelijke verantwoordelijkheden als Regiebehandelaar, heb je tevens een coachende rol binnen het behandelteam. Je neemt initiatief in noodzakelijke werkbegeleiding en treedt op als supervisor binnen het behandelteam. Daarnaast adviseer je de organisatie inzake de (door)ontwikkeling en innovatie van de behandelmethodiek, de deskundigheidsbevordering van de behandelaren en overige kwaliteit gerelateerde processen.

Wat vragen wij van jou?

Om deze functie succesvol te kunnen vervullen, bezit jij een afgeronde opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ met een geldige BIG registratie en beschik je over enkele jaren ervaring als Regiebehandelaar. Daarnaast heb jij:

  • Affiniteit met interdisciplinair werken en inhoudelijke voorkeur voor onze doelgroep;
  • Vakinhoudelijke kennis, goede coördinerende vaardigheden en sterke communicatieve vaardigheden;
  • Een beschikbaarheid van minstens 18 uur per week.

Nu solliciteren    Je wordt doorverwezen naar de website van Easycruit.